Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n Itämeri-strategian uudistetun toimintasuunnitelman 17.2.2021.

Päivitetyn toimintasuunnitelman tavoitteena on aluerajat ylittävä yhteistyö Itämeren alueella sekä tehokas elpyminen koronapandemiasta. Toimintasuunnitelma tukee EU:n tavoitteita vihreään talouteen siirtymisessä ja digitalisaation edistämisessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä Next Generation EU, elpymisen vauhdittamiseen tarkoitettu väliaikainen rahoitusväline, ovat vahvasti läsnä strategiassa.

Uuden, entistä kunnianhimoisemman toimintasuunnitelman koordinaatiota on yksinkertaistettu karsimalla toimenpiteitä ja suunnitelma on jaettu 14 eri politiikka-alueeseen. Lisäksi nuoria osallistetaan päätöksentekoon aiempaa enemmän. Myös strategian tuloksellisuutta mitataan aiempaa tehokkaammin. Lisäksi perustetaan Itämeren alueen strategiapiste (Baltic Sea Strategy Point), jonka tavoitteena on syvällisemmän tiedon ja osaamisen jakaminen alueellisille toimijoille. Strategy Pointeja on käytössä jo muilla EU:n makroalueilla.

EU:n Itämeri-strategia oli EU:n ensimmäinen makroaluestrategia, joka julkaistiin 2009. Makroaluestrategian tavoitteena oli tarjota poliittinen alusta Itämeren alueen valtioiden välille. Itämeri-strategia koskee laajaa aluetta aina Lapista Saksan pohjoisosiin sisältäen 12 valtiota ja arviolta noin 85 miljoonaa asukasta. Kyseessä on siis EU:n toiseksi laajin ja kaikkein monimuotoisin makroalue.

Lue lisää uudesta Itämeren alueen toimintasuunnitelmasta TÄÄLTÄ.

Euroopan komission tiedotteen uudesta toimintasuunnitelmasta löydät TÄÄLTÄ.