Digitalisaatio haastaa PK-yrityksiä miettimään toimintaansa uudelleen. Voisiko yrityksen toimintoja, esimerkiksi henkilöstöhallintoa kehittää ja tehostaa digitalisaation avulla?

PKDIGI2020 on maksuton koulutus, joka on suunnattu henkilöille, joilla on halukkuutta, tarvetta tai mielenkiintoa digitalisaation edistämiseen PK-yrityksessä.

Koulutuksessa käsiteltäviä asioita:

 • Digitalisaation peruskäsitteet
 • Digitalisaatio yhteiskunnassa
  • Euroopan unioni ja digitalisaatio PK-yritysten kannalta
 • Digitalisaatio ja PK-yritykset
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö
  • Nopeutuva aikataulu
  • Uudet liiketoimintamallit
  • Digitaalinen kyvykkyys
 • Digitalisaatio ja HR
  • Lakisääteiset raportoinnit
  • Velvoitteet
  • Tiedon kerääminen, jalostaminen ja säilyttäminen

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka alkaa etäoppimisjaksolla. Aloituspäivänä 3.12. osallistujille järjestettiin verkon välityksellä aloitusseminaari, joka sisältää johdannon aiheeseen ja opastuksen kurssia koskevaan käytännön asioihin. Seminaari on katsottavissa nauhoitteena, johon lähetetään linkki ilmoittautuneille. Varsinaiseen opetukseen jokainen voi osallistua oman aikataulunsa mukaisesti. Koulutuksen kesto n. 3 kk.

Koulutus sisältää ohjatun käytännön jakson: Jokainen toteuttaa työpaikallaan kehitystehtävän, joka liittyy tavalla tai toisella digitalisaatioon ja HR-toimintoihin.

Koulutus päättyy loppuseminaariin, jossa käydään läpi käytännön jakson raportointi ja kootaan yhteen opitut asiat. Seminaari järjestetään koronatilanteesta riippuen lähi- tai etätapahtumana.

Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Suomen Itämeri-instituutin yhteistyönä osana KAforHR-hanketta, joka tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA).

ILMOITTAUTUMINEN auki vielä tammikuun 2021 ajan
Koulutusinfo SAMK:n sivuilla