Suomen Itämeri-instituutti ja Satakunnan ammattikorkeakoulu järjestivät päättyneenä lukuvuonna PKDIGI2020-koulutuksen, joka tarjosi PK-yritysten edustajille mahdollisuuden tutustua digitalisaation peruskäsitteisiin sekä miettimään toimintaansa uudelleen. Digitalisaatio on yrityksille paitsi haaste myös mahdollisuus kehittää ja tehostaa omia toimintojaan ja palveluitaan. Koulutukseen kutsuttiin henkilöitä, joilla on halukkuutta, tarvetta tai mielenkiintoa digitalisaation edistämiseen omassa PK-yrityksessä. Koronan vuoksi koulutus tarjottiin kokonaan etäopetuksena KAIN-metodologiaan (Knowledge Acquisition according to Individual Needs) perustuen.

PKDIGI2020 tarjottiin osana KA4HR – Knowledge Alliance “Human Resources and Organizational Development” -kehittämishanketta, jonka rahoittaa Erasmus+. KA4HR tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA). Hankkeessa on Suomen Itämeri-instituutin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi suomalainen yrityspartneri Tasowheel Group Oy sekä kumppaneita Latviasta, Puolasta ja Saksasta. Hanketta vetää Hampurista käsin Baltic Sea Academy, joka on Itämeren alueen korkeakoulujen verkosto.

Tarkempia tietoja hankkeesta löytyy KA4HR-kotisivuilla, jossa myös kaikki hankeen tuotokset ja tulokset julkaistaan niiden valmistuttua.