Pirkanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke “Kestävän matkailun hub” päättyi vuoden 2020 lopulla. Hanke toteutettiin Visit Tampereen johdolla ja sen tavoitteena oli edistää uudistuvan Särkänniemen alueen kehittymistä vähähiilisiä ratkaisuja hyödyntäväksi matkailualueeksi. Hankkeessa kehitettiin alueen nykyisille ja uusille toimijoille yhteisiä työkaluja ja konsepteja vähähiiliseen kehitystyöhön alueella.

Hub-hankkeen keskeinen tuotos on Särkänniemen alueen toimijiille suunnattu vähähiilisyys-tiekartta. Se on työkalu, joka kokoaa yhteen alueen keskeiset vähähiilisen kehittämisen teemat, haasteet ja mahdollisuudet. Tiekartan teemat ovat energia, liikkuminen ja laivaliikenne, ruoka, kiertotalous ja näitä tukevat digitaaliset ratkaisut.

Hankkeen muita pidemmällä tähtäimellä vaikuttavia tuloksia ovat muun muassa vähähiilisen saavutettavuuden ja järvimatkailun kehitystyöryhmien perustaminen, vähähiilisiä kulkuvaihtoehtoja korostavan opastamisen ja viestinnän kehittämisen suunnitelmat, useita matkailukohteita kiertävän elämyslinjan konsepti, kestävää järvimatkailua edistäneet Bike & Boat -pilotit, energiayhteisön ja ilmastopositiivisen kompensaatiomallin suunnittelutyö sekä Food Market 2.0 -konsepti ja sen sisältämä jakamistalouteen perustuva lähiruoan logistiikka- ja hankintaketjun suunnitelma.

Hankkeen keskeisenä lisäarvona pidettiin vähähiilisen aluekehittämisen ja kestävän matkailun yhteistyöverkoston syntymistä työpajojen ja muiden hankkeen toimenpiteiden seurauksena. Hankkeessa järjestetyt sidosryhmiä laajasti koonneet seminaarit vahvistivat tätä verkostoa, lisäsivät tietoisuutta kestävän matkailun teemoista Särkänniemen alueella ja laajemminkin sekä kirkastivat vähähiilisen kehittämisen painopisteitä ja konkreettisia toimenpiteitä.

”Hankkeen vaikuttavuus on ehkä ollut juurikin eri “siiloissa” työskentelevien ihmisten tuominen yhteen vaihtamaan ajatuksia kestävyyden näkökulma päällimmäisenä.”

Suomen Itämeri-instituutti vastasi mm. Uudistuva Särkänniemen alue -seminaarin ja sen yhteydessä toteutetun kansainvälisen vertaisarvioinnin järjestämisestä, vähähiiliseen saavutettavuuteen liittyvän työpajan järjestämisestä ja fasilitoinnista sekä hankkeen vaikuttavuusarvioinnista. Hanke toteutettiin yhteistyössä Visit Tampereen, Itämeri-instituutin, Tampereen yliopiston, TAMKin ja Ekokumppanien kanssa. Tampereen kaupunki ja Särkänniemi Oy osallistuivat tiivisti hankkeen toteutukseen sidosryhminä.

Yhteyshenkilö Itämeri-instituutissa: Johanna Leino