In Finnish
The Baltic Institute of Finland

 

 

 


WorkPlace Pirkanmaa - Kansainvälistä osaamista korkeakouluista työelämään

Pirkanmaan korkeakoulujen yhteensä noin 2200 ulkomaalaisen opiskelijan

osaaminen on valjastettavissa alueen työnantajien käyttöön. Tätä potentiaalia on

mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin ja parantaa sitä kautta alueen houkuttelevuutta, yritysten kilpailukykyä sekä kansainvälistymisedellytyksiä. Korkeakouluissa opiskeleville ulkomaalaisille suomalaisen yhteiskunnan toimintatavat ovat jo tuttuja. Lisäksi heillä on verkostoja ja kontakteja kotimaassaan, mikä hyödyttää työnantajan kansainvälistymispyrkimyksissä.

 

WorkPlace Pirkanmaa -hankkeen tavoitteena on tuoda alueen kansainväliset korkeakoulutetut ja työelämä lähemmäs toisiaan. Hanketta edelsi noin kahden vuoden työ, minkä aikana toteutettiin muun muassa "Ulkomaalaisten osaaminen hyödyksi Pirkanmaalla" -selvitys. Valmisteluvaihe osoitti, että pitkäkestoiselle korkeakoulujen ja ulkomaalaisten opiskelijoiden työelämäsuhteiden kehittämiselle on tarvetta.

 

Hanke saa rahoituksensa alueellisesta EAKR-ohjelmasta ja rahoittajaviranomaisena toimii Pirkanmaan liitto. Rahoitukseen osallistuu myös Tampereen kaupunki. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2009-31.5.2011. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 237 000€.


WorkPlace Pirkanmaa -hankkeen päätyttyä hankkeen aikana kehitettyjä toimintoja jatketaan alueen korkeakoulujen toimesta 1.6.2011 alkaen. Lisätietoa toiminnasta WorkPlace Pirkanmaan verkkosivuilla  

http://workplacepirkanmaa.fi.

WorkPlacePirkanmaa -hanke perustuu laajalti Minna Säpyskän vuonna 2007 laatimaan selvityshankkeeseen Ulkomaalaisten osaaaminen hyödyksi Pirkanmaalla:

Tämä julkaisu toi esille tarpeen kehittää alueen kansainvälisten opiskelijoiden ja työelämän yhteistyötä.


Print page

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uusi logo suomi4-v

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä