In Finnish
The Baltic Institute of Finland

Luovien alojen pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on kansallisesti ja kansainvälisesti suuri käyttämätön myyntipotentiaali.  Pienille yrityksille myyntiponnisteluihin satsaaminen on usein haasteellista, ellei jopa mahdotonta. Oman osaamisen myyminen on luoville yrittäjille usein jo ajatuksenakin vaikeaa.

 

Agenttitoiminta auttaa pienten luovien alojen yrittäjien liiketoimintaa ja kasvua. Sekä osto- että myyntitoiminta tehostuu, kun yksi agentti edustaa useampaa yrittäjää.

 

Adulta hallinnoi ESR – rahoitteista valmennushanketta, jonka tavoite on luoda Suomeen kattava luovien alojen myynti- ja vientiagenttien ammattikunta.  Hanke seuraa hallitusohjelmassa vahvasti esiin nostettua luovien alojen kehittämissuunnitelmaa.

 

Hankkeen kokonaisbudjetti on runsas 1 miljoonaa euroa ja hanke kestää vuoden 2011 loppuun.


Print page
Ajankohtaista

17.11.2009 Luovien alojen agentit Pirkanmaalla 26.11.2009

Luovien alojen agentit etsivät itselleen asiakkaita Pirkanmaalta 26.11.2009 järjestettävässä Matchmaking-tilaisuudessa.

Read more


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä