Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut

 

Suomeksi:

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut -hankkeessa kehitetään matkailun vähähiiliseen liikkumiseen kannustavia toimenpiteitä ja palvelukonsepteja yhteistyössä Pirkanmaan keskeisten matkailukohteiden ja -yritysten kanssa. Hankkeen pääkoordinaattori on Visit Tampere ja osatoteuttajina ovat Suomen Itämeri-instituutti ja Tampereen yliopisto.

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja matkakohteiden ja liikkumisen sidosryhmien kanssa, toteutetaan kestävän liikkumisen kokeiluja (vuonna 2022 luontobussi/Outdoor Express Tampereelta Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistoihin sekä Kintulammille), laaditaan ulkopuolisen konsultin avulla kohdekohtaisia kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmia muutaman valitun kohteen kanssa (vuonna 2022 Särkänniemen huvipuisto ja Seitsemisen kansallispuisto) ja hyödynnetään matkailun kestävän liikkumisen hyviä käytäntöjä Euroopasta.

Hankkeessa keskitytään seuraaviin teemoihin:

  • Luontokohteiden/kansallispuistojen kestävä saapuminen – bussi- ja raideliikenteen sekä pyöräilyn ratkaisut
  • Raideyhteyksien matkailupotentiaalin hyödyntäminen  – liikkumisen palveluiden kehittäminen asemien yhteydessä
  • Joukkoliikenteen ja matkailuyritysten lippuyhteistyön edistäminen
  • Matkailijoiden liikkumisen ja matkaketjujen tietopohjainen palvelukehitys – datan koonnin menetelmät, hiilijalanjäljen mittarointi,

Itämeri-instituutti vastaa kansainvälisestä hyvien käytäntöjen benchmark-selvityksestä ja kartoittaa kansainvälisiä asiantuntijoita alustamaan hankkeen tilaisuuksiin. Instituutti on vahvasti mukana hankkeen kaikissa toimenpiteissä, mm. tilaisuuksien ja työpajojen järjestämisessä.

Hanketta toteutetaan ajalla syyskuu 2021-elokuu 2023. Hanke saa rahoitusta REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Yhteyshenkilö instituutissa: Johanna Leino.

 

In English:

​Sustainable Tourism Mobility -project cooperates with several tourist attractions and companies in Tampere Region to develop service concepts and solutions that support visitors to select low-carbon mobility options, such as public transport, electric transport or bicycles.

Mobility is a major sustainability challenge and cause of the carbon footprint in tourism. At the same time, tourists increasingly value low-carbon sustainable alternatives when selecting tourism services and destinations. Sustainable mobility services that connect e.g. public transport and biking connections with cultural and nature experiences can be a significant pull in attracting both national and international tourists to the region.

The project focuses on how to encourage visitors to utilise railway connections and how to develop sustainable trip chains from railway stations to tourist attractions within both Tampere City centre and in the Tampere region. For example, there are many nature attractions and national parks in the region, but they are difficult to access without a private car. The project utilises European examples and organises workshops for the key tourism attractions, companies and mobility stakeholders. The project will implement 3-5 sustainable mobility service experiments in cooperation with tourism attractions.

A key element of the project is creation of a model for sustainable tourism mobility action plan that will be conducted with 3-5 tourism attractions. The action plans will include most relevant sustainable mobility activities, service concepts and indicators to measure their economic, social and environmental impact.

The results will be disseminated nationally and internationally via tourism networks and Visit Finland’s Sustainable Travel Finland programme.

The project is implemented in cooperation by Visit Tampere, Tampere University and the Baltic institute of Finland. It is co-financed by the REACT-EU instrument as part of the EU actions due to COVID-19 pandemic.

Contact person at the Baltic Institute of Finland: Johanna Leino