Digitalisaatio haastaa PK-yrityksiä miettimään toimintaansa uudelleen. Voisiko yrityksen toimintoja, esimerkiksi henkilöstöhallintoa kehittää ja tehostaa digitalisaation avulla?

PKDIGI2020 on maksuton koulutus, joka on suunnattu henkilöille, joilla on halukkuutta, tarvetta tai mielenkiintoa digitalisaation edistämiseen PK-yrityksessä.

Koulutuksessa käsiteltäviä asioita:

 • Digitalisaation peruskäsitteet
 • Digitalisaatio yhteiskunnassa
  • Euroopan unioni ja digitalisaatio PK-yritysten kannalta
 • Digitalisaatio ja PK-yritykset
  • Muuttuva liiketoimintaympäristö
  • Nopeutuva aikataulu
  • Uudet liiketoimintamallit
  • Digitaalinen kyvykkyys
 • Digitalisaatio ja HR
  • Lakisääteiset raportoinnit
  • Velvoitteet
  • Tiedon kerääminen, jalostaminen ja säilyttäminen

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka alkaa etäoppimisjaksolla. Aloituspäivänä 3.12.2020 osallistujille järjestetään verkon välityksellä aloitusseminaari, joka sisältää johdannon aiheeseen ja opastuksen kurssia koskevaan käytännön asioihin. Varsinaiseen opetukseen jokainen voi osallistua oman aikataulunsa mukaisesti.

Koulutus sisältää ohjatun käytännön jakson: Jokainen toteuttaa työpaikallaan kehitystehtävän, joka liittyy tavalla tai toisella digitalisaatioon ja HR-toimintoihin.

Koulutus päättyy loppuseminaariin, jossa käydään läpi käytännön jakson raportointi ja kootaan yhteen opitut asiat. Seminaari järjestetään etäkonferenssina.

Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Suomen Itämeri-instituutin yhteistyönä osana KAforHR-hanketta, joka tukee innovatiivisia yrityksiä ja yrittäjiä luomalla inhimillisten resurssien (Human Resources, HR) ja organisaatioiden kehittämiseen keskittyviä yhteenliittymiä (Knowledge alliances, KA).

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 29.11.
Koulutusinfo SAMK:n sivuilla