Suomen Itämeri-instituutti lyhyesti

Suomen Itämeri-instituutti on arkipäivän diplomaatti, avoin ja luotettava kumppani. Instituutti on Itämeren alueen ja eurooppalaisen yhteistyön asiantuntija ideoitaessa ja hallinnoitaessa hankkeita muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Suomen Itämeri-instituutti on vuonna 1994 perustettu säätiömuotoinen kehittäjäorganisaatio, jonka tehtävä on auttaa konkreettisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä Itämeren piirissä ja laajemmin Euroopassa. Sen tehtävä on luoda ja ylläpitää kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja kehittää Itämeren alueen toimintaa.

Instituutin toiminta nojaa luottamuksellisuuteen, avoimuuteen ja vahvaan erityisosaamiseen. Sen ydinosaamista ovat Itämeren alueen ja eurooppalaisen yhteistyön ja sen rahoitusohjelmien tuntemus, kansainvälinen projektinhallintaosaaminen sekä erilaisten yhteistyömahdollisuuksien ja -tarpeiden tunnistaminen.

Instituutilla on monipuolinen yhteistyö- ja kontaktiverkosto sekä vahva kokemus kansainvälisistä projekteista. 25 toimintavuotensa aikana instituutti on ideoinut, valmistellut ja toteuttanut yli 100 kansainvälistä yhteistyöhanketta ja järjestänyt satoja tapahtumia eri puolilla Itämeren aluetta ja muualla Euroopassa.

Räätälöimme yhdessä projektipalvelumme tarpeitanne ja odotuksianne vastaavaksi. Tarjoamme käyttöönne kokemuksemme, asiantuntemuksemme ja laajan kansainvälisen kontaktiverkostomme.

WWW-sivuiltamme löydät lisätietoa toiminnastamme ja Itämeren alueen yhteistyöstä. Suurin osa sivujen materiaalista on englanninkielistä.